Sony Bravia XBR-84X900 3D LCD Ultra HDTV Specs

Type: LCD
Screen Size (diagonal, inches): 84
Native Resolution: 3840 x 2160
3D: Yes (passive glasses)
HDTV Tuner: OTA
Backlight: LED edge-lit with local dimming
Wall Mount or Stand Included: Floor and tabletop stands
Dimensions (W x H x D, inches): 76 x 44.75 x 3.25 (without stand); 76 x 59.5 x 22.5 (with floor stand)
Weight (pounds): 160.2 (without stand); 215.7 (with floor stand)
Price: $25,000

Connections
Video Inputs: HDMI (4, 4K on HDMI 2 and 3), PC D-sub 15-pin analog RGB (1), component video (1), composite video (2, 1 shared), cable/antenna (1)
Audio Inputs: Stereo analog (2), PC/HDMI (L/R minijack, common with HDMI 3)
Audio Outputs: Optical digital (1), headphones (1, analog)
Additional: USB/DLNA (2), LAN, Audio Return Channel (ARC) on HDMI 1, RS-232C (1)

Company Info
Sony
(877) 865-7669
sonystyle.com

COMMENTS
Paul 3D's picture

Thanks tom good article. Good to hear upscaling of blu ray's not a problem. Being able to watch full 1080p 3d with passive glasses is awesome.

leergoodspeed's picture

very impressive

notabadname's picture

I am already a huge fan of passive 3D. Can't wait to hear the impressions of the same reviewer with the LG version, which can be found for as little as $13,900 now. I can't imagine the differences will warrant the minimum $4,000 extra that Sony wants for their version. Especially since both are edge-lit.

Ronald32's picture

I don't suppose Y'all will be giving one of these away.

blubber's picture

This would make a super addition to the 65" Sammy ES8000 except we might have a few questions about who gets to watch which TV. I already know the answer to that one and it is not moi. Shucks, I forgot that I have no resources to pay for such a wonderful TV but I can add it to my Bucket Freight Car.

LDBetaGuy's picture

I very much enjoyed the review. What caught my eye, though, was Sony's use of an IPS panel. I hope Sony will consider using IPS panels for more of its mainline sets. In my opinion, using IPS panels is the one thing that would improve Sony and many other manufacturers' sets the most.

ylxtp1314's picture

Od dobrych paru lat buty marki cheap ugg boots (ewentualnie ich podróbki) wychodz? z naszych szaf na ulic? ka?dej mro?nej zimy. Mimo, ?e w Australii nosz? je przede wszystkim surferzy, to w Polsce przyj??o si?, ?e s? to buty damskie dobre niemal na ka?d? okazj? i tym samym pasuj?ce prawie do wszystkiego. A m??czy?ni, no có?� Wi?kszo?? z nich po prostu ich nie cierpi.Australijska marka postanowi?a ulepszy? klasyczny archetypal butów. Ze sklepów znika wersja Classic, a na jej miejsce wchodzi ugg on sale Classic II. Nawet najbardziej wyczulone na zmiany oko, d?ugo b?dzie musia?o si? przypatrywa?, aby z zewn?trz zauwa?y? jak?kolwiek ró?nic?. Ulepszenia s? raczej techniczne, ni? designerskie. Pojawi?a si? grubsza, bardziej stabilna podeszwa, za któr? podzi?kuj? wszystkie te osoby, które nie raz wywin??y or?a lub które po jakim? czasie zobaczy?y, ?e wewn?trzna strona butów banter nieestetycznie zdeptana. Co wi?cej, marka rozwi?za?a cheap ugg jeden z najwi?kszych problemów � niezmywalnych plam od wody i soli oraz zacieków, które robi?y si? na skórze. Te buty nigdy nie lubi?y posypanych sol? chodników, ani strug wody sp?ywaj?cych ulicami. Dlatego Classic II s? wodo i plamoodporne.Ciep?e buty marki Ugg wed?ug za?o?enia nosi si? i zim? i latem. Mo?na je ?mia?o wci?ga? na stopy, niezale?nie od tego czy na dworze banter -30 czy +30 stopni, poniewa? zrobione s? z we?ny i skóry owczej. cheap ugg outlet Ma ona naturalne w?a?ciwo?ci termostatyczne, co pomaga regulowa? temperatur? ludzkiego cia?a. Mo?e to przemawia? na korzy?? tych butów, jednak ich fason b?dzie mia? tylu samo przeciwników, co zwolenników.

X